industri nyheter

Pressbeslag

2021-09-11

För fackmän är en säker anslutning av rör avgörande för framgången för ett projekt. Fram till de senaste åren förlitade sig hantverkare traditionellt på svetsning, lödning och lödning för att slutföra anslutningar. Även om detta fortfarande är en vanlig metod för att installerarörsystem erbjuder pressbeslag en mängd olika fördelar som gör dem till ett bättre val framför svetsning eller lödning i vissa fall. Förrörmokare,VVS-proffs,byggareochkommersiella mekaniska entreprenörerlikaså är presskopplingar en utmärkt lösning för att ansluta rör. Lär dig om de fem främsta anledningarna till att använda pressbeslag och se hur de kan hjälpa dig att växa din professionella entreprenadverksamhet.

1. Presskopplingar sparar tid och pengar.

Med presskopplingar kan anslutningar göras på en bråkdel av den tid det tar att svetsa eller löda rör. Dessutom krävs betydligt mindre träning för att användapressverktygjämfört med svetsning, lödning eller lödning. Detta gör presskopplingar till en utmärkt arbetsbesparande lösning, speciellt vid installation av storskaliga rörsystem.

2. Presskopplingar är säkra.

Pressverktygverksamheten varierar beroende på varumärke, men en sak som är konsekvent är styrkan i anslutningar. Så länge som röret är förberett enligt anvisningarna från tillverkaren av pressverktygssystem är anslutningen lika stark som en svetsad eller lödd anslutning. Många hydrauliska pressverktyg har en autocykelfunktion som bara stängs av när anslutningen är klar, så det går inte att gissa om röret är helt sammanfogat eller inte.

3. Säkerheten på arbetsplatsen förbättras med presskopplingar.

Försiktighet och säkerhetbör alltid vara viktigast på arbetsplatsen. Pressbeslag erbjuder extra säkerhet eftersom det inte krävs någon värme eller låga för att göra anslutningar. Detta minskar risken för arbetsskador på jobbet. Det krävs mindre säkerhetsutrustning för att driva ett pressverktyg jämfört med svetsning eller lödning, vilket kan ge ytterligare kostnadsbesparingar.

4. Pressbeslag är dynamiska.

Eftersom presskopplingar finns ikoppar,rostfritt stålochkolstål, de fungerar med praktiskt taget alla rörsystem gjorda av dessa material. Detta gör dem lämpliga för användning i en mängd olika applikationer. Från gas, petroleum och frätande ämnen till ånga och dricksvatten, det är troligt att det finns en lämplig presspassningslösning för ditt projekt.

5. Reparationer kan göras snabbt med presskopplingar.

Även om rörsystemet är vått, kan presskopplingar fortfarande göras. Detta gör pressbeslag väl lämpade för användning i kommersiella och industriella anläggningar eftersom driften inte kommer att avbrytas om reparationer behöver göras. Presskopplingar eliminerar behovet av att stänga av ett rörsystem för att utföra underhåll.