Företagsnyheter

 • Kinas industriella ventilutvecklingshistoria

  2021-10-25

 • Skyttelventilen är liten i storlek, enkel att installera, och den inre kolvkonstruktionens särdrag gör att medeltrycket knappast stör kolvmotståndet, vilket realiserar egenskaperna för snabb omkoppling och lågt tryckförlust.

  2021-07-07

 • Knivgrindventil kom in i mitt land på 1980-talet. På mindre än två decennier har dess tillämpningsområde utvidgats från vanliga fält till ett bredare spektrum av industrier, från kolberedning, utsläpp av gangar och slaggutsläpp i gruvor och kraftverk till urbana avloppsrening har utvecklats från allmänna industriella rörledningar till specialiserade rörledningssystem. för mat, sanitet och medicin.

  2021-07-07

 • Arbetsprincip: När systemet är fullt av vatten flyr gasen i vattnet kontinuerligt till den högsta punkten på grund av förändringar i temperatur och tryck. När gastrycket är högre än systemtrycket kommer flottören att sjunka för att driva ventilspindeln för att röra sig nedåt och ventilporten öppnas. Gasen ventileras kontinuerligt.

  2021-07-07

 1